40 Days

DAY 1

Halos lumuwa ang mga mata ni Eric ng makita si Joel sa kanyang kuwarto. Kagabi lang kasi ay iniwanan niya ang walang buhay na katawan ng lalake sa isang madilim na bukirin sa Cavite ngunit ngayon ay nakatayo na ito sa kanyang harapan. Ang puting polo at pantalong maong na suot nito kahapon , ngayon ay punit-punit at kulay pula na sa dugo.

“Hindi!” bulalas ni Eric. “Patay ka na!”

Dahan-dahang humakbang papalapit si Joel. Parang hirap itong maglakad, ang buong katawan ay  naninigas.

Hindi alam ni Eric kung namamalikmata lamang siya o talagang nasa harap niya ang multo ni Joel. Napapikit na lamang tuloy siya sa takot.

Lumipas ang ilang minuto. Nang manatiling tahimik ang kanyang buong kuwarto , dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata.

Wala na si Joel.

Bagamat pagod sa malayong biyahe ay mabilis na lumabas si Eric ng bahay at kumaripas ng takbo papalayo.

Ipagpatuloy ang pagbabasa