Bati, Part II

Click here for Bati, Part I.

Tahimik ang mga Grade I students habang kinokopya nila ang aralin na sinusulat ng kanilang teacher sa blackboard. Si Alex ay nakaupo sa bandang gitna ng klase, ang kanyang bag na de-gulong ay nakatabi sa kanyang gilid. Gamit ang kanyang paboritong lapis na kulay pink, mabilis niyang sinusulat ang mga salitang ingles na nasa blackboard. Paborito niya ang subject na English at siya ang nangunguna sa kanilang klase.

“Ang ganda mo talaga…”

Natigilan si Alex ng marinig ang pamilyar na boses na iyon. Dahan-dahan niyang inikot ang ang kanyang ulo para hanapin ang pinagmulan ng boses.

Wala siyang ibang nakita kundi ang kanyang mga kaklaseng nagsusulat at ang kanyang teacher. Bumalik siyang muli sa kanyang sinusulat.

“Para kang isang anghel…”

Nagulat muli si Alex at lumingon siya sa kanyang kaliwa. Napatingin siya sa kanyang bag.

Dahan-dahang bumubukas ang zipper nito. At ng bukas na bukas na ito ay biglang lumabas ang matandang babae.

Ipagpatuloy ang pagbabasa