Bati, Part III

Click here for Bati, Part I

Click here for Bati, Part II

“Bakit ba nangyayari ito sa anak ko,” umiiyak na tanong ni June sa kaibigan. “Naging isang masamang ina ba ako?”

“Shht! Huwag ka ngang magsalita ng ganyan!” saway ni Bella.

“P-Pero bakit? Anong nangyayari kay Alex?”

Dito ay walang naisagot si Bella.

Halos magdadalawang linggo na silang nasa hospital ngunit hindi pa rin alam ng mga doktor ang nangyari kay Alex. Lahat sila ay nagtataka, halos kamutin na ang kanilang mga ulo, lahat walang maisagot sa mga tanong ni June. Katakot takot na examination at laboratory ang ganilang isinagawa ngunit lahat ng resulta ay bumalik na normal. Ngayon nga ay sinasabi nilang mayroong darating na espesyalita mula sa Amerika na nag-aral pa sa Europa. Sigurado sila na ang espesyalitang ito ang makakatukoy sa kalagayan ng bata.

Halos madurog ang puso ni June. Parang nauubusan na siya ng pag-asa ngunit ayaw niyang sumuko alang-alang sa kanyang anak. Kay Alex na umiikot ang kanyang buhay, kaya’t lahat ay handa niyang gawin para sa ikabubuti nito.

Kaya’t hindi na rin siya nagdalawang isip ng imungkahi ni Bella na ipatingin si Alex sa isang albularyo.

Ipagpatuloy ang pagbabasa