Paglilihi, Part I

“Hon, tingnan mo may bagong lilipat sa apartment ni Aling Tessie.”

Lumabas ang aking asawang si Lando sa aming balkonahe at sinilip ang isang jeep na nakaparada sa kalsada. Dalawang lalaki ang nagbababa ng ilang mga gamit at ipinapasok ang mga ito sa isa sa mga apartment units sa tapat n gaming bahay. Isang babae ang kausap ni Aling Tessie. Kung pagbabasihan ang laki ng tiyan ng babae, masasabing ito’y apat o limang buwan ng buntis.

“Oo nga ano,” sabi ni Lando. “Marami ba sila?”

“Hindi ko alam,” sagot ko. “Yung babae lang ang sakay nung jeep saka yung dalawang mamang nagbubuhat.”

Saglit pang pinagmasdan ni Lando ang mga kaganapan sa tapat ng aming bahay at pagkatapos ay tumalikod na at pumasok.

“Maliligo na muna ko, hon. Baka ma-late pa ako sa trabaho.”

“Sige.” Dahil wala naman akong trabaho, pinanood ko muna ang magiging bago naming kapitbahay. Kinilatis kong mabuti ang babaeng buntis. Bata pa ito, sa tingin ko ay hindi tatanda sa bente-singko. Maganda siya, maputi at mahaba ang tuwid na tuwid na buhok. Napansin ko na wala siyang suot na singsing sa kaliwang kamay.

Dalagang ina, naisip ko habang napapailing.

(This is an original work by MartinTristan M. Carneo. For more stories from this author, please visit kuwentonghorror.wordpress.com)

Pumasok na rin ako sa aming bahay. Marami pa akong gawaing-bahay na dapat tapusin. Magigising na rin ang aking apat na taong gulang na anak na si Emmy. Mahirap talagang maging isang maybahay.

Ipagpatuloy ang pagbabasa