Ang Habilin – Now Published in Librong Itim Volume 9

***

This story is now published by Precious Pages as LIBRONG ITIM VOLUME 9. Get it now to read the full story and read more of my other horror stories! 😀

***

 

 

“Condolence, mare,” bulong ni Maria habang akap-akap si Tina.

“Salamat, mare,” sagot ng humihikbing si Tina. “Pero, buti na rin ito. Ngayon, makakapagpahinga na rin si Inay. Matanda na rin naman siya.”

“Bukas na ang libing, di ba?

“Oo.”

Maraming tao ang nakaupo sa mga plastic na upuan sa harap ng puting ataol, lahat ay abala sa pakikipagtsismisan. Ngunit mas marami ang taong nakaumpok sa lamesa ng saklaan. Marami kasi ang gustong tumulong sa namatayan kayat ipinakikita nila ito sa pamamagitan ng pagtaya sa sakla.

Muling sinilip ni Maria ang bangkay na nasa loob ng ataol, habang tumalikod muna si Tina upang salubungin ang mga bagong dating na nakikiramay.

Ang kapal naman ng make-up. Sino ba ang gumawa nito? sabi niya sa sarili.

(This is an original work by MartinTristan M. Carneo. For more stories from this author, please visit kuwentonghorror.wordpress.com)

Nang lumapit ang mga bagong dating upang sumilip sa patay. Tahimik na umalis si Maria at dumiretso sa saklaan. Di nagtagal, maririnig ang kanyang pabulong ngunit malakas na pagmumura, tanda na, gaya ng dati, naubos na naman ang kanyang dalang pera sa pagsusugal.

Ipagpatuloy ang pagbabasa