BLACK TOWERS – Chapter 4 – May Kumakatok

CHAPTER 4

May Kumakatok

 December 2009

Lunes ng gabi noon ng una ko silang napansin. Kakauwi ko lamang galing sa opisina, pagod sa tatlong oras na overtime dahil sa dami ng trabaho. Halos pikit na ang aking mga mata at kinakaladkad ang mga paa ng sumakay ako sa elevator paakyat sa ikalabingpitong palapag ng Black Towers. Gumaan lamang ang aking pakiramdam ng buksan ko na ang pinto ng aking unit.

Tok, tok, tok!

Napatigil ako at napalingon, ang isang paa ay nasa loob na ng aking condo unit. Sa aking kanan, tatlong pinto ang layo sa akin, ay mayroong tatlong babae na nakatayo sa harap ng unit 1712. Mahahaba ang kanilang mga buhok kaya’t hindi ko nakita ang kanilang mga mukha. Itinaas ng babaeng nasa gitna ang kanyang kamay at muling kumatok sa pinto ng malakas.

Tok, tok, tok!

Dahil sa inaantok na ay hindi ko na sila pinagtuunan pa ng pansin at pumasok na sa aking unit. Agad akong nagbihis at nahiga sa aking malambot na kama. Ngunit bago tuluyang makatulog ay muling bumalik sa aking isipan ang tatlong babaeng kumakatok sa katabing unit. Sino kaya sila at ano ang kailangan nila gayong gabing-gabi na?

Ipagpatuloy ang pagbabasa