Friend Request

 Friend Request
ni Martin Tristan M. Carneo
Nov 1, 3:34 PM
 
Stalkah4Life!
Confirm Delete
 
Tumaas ang isang kilay ni Jenny ng makita ang friend request sa kanya sa Facebook. Wala siyang ideya kung sino ang taong ito dahil wala naman silang mutual friends. Wala rin siyang maisip ukol sa pangalan nitong Stalkah4Life! Wala ring naitulong ang profile pic nito dahil litrato iyon ni Papa John Lloyd. Dahil sa kagustuhang malaman kung sino iyon ay binisita ni Jenny ang profile nito.
 
Walang laman, naisip niya. Tiyak, poser to!
 
Agad clinick ni Jenny ang Delete button at naglog-out sa FB.
 
Nov 2, 9:40AM
 
“Kuya, sa number 2 ako. Open time lang.”
 
Mabilis na binuksan ni Jenny ang Google Chrome at ti-nype ang Facebook sa address bar. Pagkatapos maglogin ay napansin niya ang kanyang notification. Mayroon siyang isang message.
(This is an original work by MartinTristan M. Carneo. For more stories from this author, please visit kuwentonghorror.wordpress.com)

Ipagpatuloy ang pagbabasa