Ang Aplikante

“Saan po kayo?” tanong ng magandang receptionist kay Andrew.

“Sa 16th floor po.  Sa Super Call Center po,” magalang na sagot niya.

“Mag-iwan na lang kayo ng ID saka paki-sign na lang po dito,” sabi ng babae sabay abot ng Visitor’s Log kay Andrew.

Maraming tao ang nakatayo sa harap ng reception desk sa building na iyon sa Makati.  Lunes kasi kaya busy ang lahat ng mga tao.  Marami at iba-iba ang nilalakad.  At tulad ni Andrew, marami rin ang nagbabakasakaling makahanap ng trabaho.

“Nasa dulo po ang elevator lobby,” sabi ng receptionist kay Andrew matapos mag-abot ng isang ID.

Dahan-dahang naglakad si Andrew papunta sa elevator lobby.  Kumakabog ang dibdib niya sa kaba.  Ito kasi ang unang pagkakataon niyang mag-apply ng trabaho.  Tatlong buwan pa lang kasi ang nakakalipas ng grumaduweyt siya sa kolehiyo.  Engineering ang tinapos niya ngunit dahil wala namang alam na mapapasukan ay sinubukan niyang mag-apply sa call center.  May ilan kasi siyang mga kaklase na nakapasok sa mga call center at malaki daw ang suweldo.

Ipagpatuloy ang pagbabasa